MTA KIK TTO Műhelytanulmányok

Magunkról

A KSZI Akták a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának (MTA KIK TTO) műhelytanulmány-sorozata. Célja a TTO-n zajló, illetve az Osztály munkatársaihoz kapcsolódó kutatómunka szélesebb körben való megismertetése, közlés előtt álló szakmai anyagok, "preprintek" közzétételével.

A vállalkozás igyekszik hozzájárulni a hazai fókuszú tudományelemzés, a kutatás-fejlesztés/innováció és tudománypolitika magyarországi szakmai bázisához : a sorozat olyan területeknek és kérdésköröknek kíván teret nyújtani, mint a tudománymetria és tudományértékelés aktuális (szakmai) kérdései, a tudománypolitikát informáló tudományszociológiai vizsgálatok eredményei, a szakpolitikák, a felsőoktatás és a hazai kutatás-fejlesztés viszonyrendszere. A KSZI Akták ugyanakkor tematikusan nyitott a K+F+I vizsgálatának jegyében készülő minden megközelítésre, és alapvető céljai között szerepel, hogy a közzétett anyagok révén meggyorsítsa és indukálja a szakmai diskurzus erősödését.


 TTO Infotár

A MTA KIK TTO gondozásában működik a TTO Infotár, az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának K+F információszolgáltató portálja. Legyen naprakész a hazai kutatás-fejlesztés helyzetéről, tendenciáiról, nemzetközi pozíciójáról.

 Újdonság

Bart Thijs - Lin Zhang - Wolfgang Glänzel: Bibliographic Coupling and Hierarchical Clustering for the validation and improvement of subject-classification schemes*

Soós Sándor: Age-sensitive bibliographic coupling with an application in the history of science

Schubert András: Measuring the similarity between the reference and citation distributions of journals

 Braun Tibor - A tudományos kutatás vegykonyhája

A tudományos kutatás vegykonyhája

Egy hírszerző vegyész-tudományméter alig kódolt üzenetei
(Tudományos publicisztika, 2008-2016)

 Kollégáink a közéletben

Kszi Akták Agyelszívástól és agyvesztéstől sújtva
Az idén 14. alkalommal megrendezett Figylő Top200 Konferenciára, melynek témája ezúttal a hazai tudástőke megtartása volt, közvetve a TTO is meghívást kapott. Munkatársunk, Pálinkó Éva A magasan képzett munkaerő migrációjának ipari vonatkozásai címmel tartott előadást, melynek anyaga itt megtekinthető, valamint a hozzá kapcsolódó Agyelszívástól és agyvesztéstől sújtva című cikk letölthető. Az előadás anyagának angol nyelvű változata itt olvasható.
Figyelő Top200| 2013. október

Kszi Akták A nyilvánosság elemzésétől a választáskutatásig
Megjelent kollégánk, Horváth Dániel tanulmánya az Angelusz Róbertnek emléket állító "A nyilvánosság elemzésétől a választáskutatásig" c. kötetben. A szerző Angelusz Róbert és munkatársai 1990-es évek végén publikált eredményeit veti össze a legfrissebb, doktoráltakat érintő kutatás eredményeivel. A kötetről ezen az oldalon olvashatnak bővebben.
ELTE TáTK| 2012

Kszi Akták Tényekre épülő döntéshozatal? Mérés és értékelés, tudománypolitikai kontextusban
Mosoniné Fried Judit előadása, szintén a magyarországi és nemzetközi kutatási és fejlesztési teljesítmény mérési módszereiről szóló, a Magyar Tudományos Akadémia, a Pannon Egyetem Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoportja által szervezett konferencián.
MTA-PE Veszprém| 2012. december 4.

Kszi Akták A tudományos kutatás információs hálózatainak hatékonysága
Schubert András előadása a magyarországi és nemzetközi kutatási és fejlesztési teljesítmény mérési módszereiről szóló, a Magyar Tudományos Akadémia, a Pannon Egyetem Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoportja által szervezett konferencián.
MTA-PE Veszprém| 2012. december 4.

Kszi Akták Pedagógusok munkaerő-piaci helyzete
A Felsőoktatási Műhely 2012/2. számában kollégánk, Horváth Dániel mutatja be a Sági Matild által szerkesztett Erők és eredők. A pedagógusok munkaerő-piaci helyzete és szakmai továbbfejlődése: nemzetközi és hazai gyakorlatok című tanulmánykötetét.
MTMT| 2012. szeptember

Kszi Akták Egy folyóirat sorsa
Tudománymetriai szempontból érdekes kérdést tett fel az MTMT adminisztrátorának Fábián István professzor, a Debreceni Egyetem rektora. Bár a konkrét kérdés csak egyetlen folyóirattal kapcsolatos (Inorganica Chimica Acta), a felvetett probléma általános és sok kutatót érinthet. Ezért is adjuk közre a kérdést és Schubert András válaszát.
MTMT| 2012. március

Kszi Akták Fiatal kutatók
A Magyar Tudomány 2011/12. számában Konczos Géza, az MTA SZFKI munkatársa mutatja be a Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton szerkesztésében megjelent "Fiatal kutatók - az életpálya kezdte" c. tanulmánykötetet. A recenzió elolvasható itt.
Magyar Tudomány| 2011. december

Kszi Akták The Isotopic Field Charge Spin Assumption
Darvas György cikke
International Journal of Theoretical Physics| Volume 1 / 1968 - Volume 50 / 2011.

Kszi Akták Utolérni! Mítosz vagy stratégia? Társadalomtudományi kutatások Közép- és Kelet-Európában
Mosoniné Fried Judit írása
Magyar Tudomány| 2011. április

Kszi Akták A tudományos siker kettős természete: fiatal kutatók és a siker Dual Nature of Scientific Success: Young Researchers and Success
Palló Gábor tanulmánya
Magyar Tudomány| 2011. április

Kszi Akták Környezettudatosságra nevelés lehetőségei az ökoiskolákban
Kollégánk, Horváth Dániel részt vett a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának tudományos doktorandusz konferenciáján. Előadása elérhető itt, a konferencia programja elolvasható ide kattintva.
Tudományos Doktorandusz Konferencia| 2011. április 13.

Kszi Akták A Magyarországi Ökoiskola Hálózat
Horváth Dániel előadása a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara által szervezett "Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig" c. nemzetközi tudományos konferencián.
Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig c. nemzetközi tudományos konferencia 2011. április 1-2.| 2011. április 11.

Kszi Akták Migráció és hazatelepülés a tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok körében (2011)
Pálinkó Éva írása a Munkaügyi Szemle 2011/1. számában
Munkaügyi Szemle| 2011/1.

Kszi Akták Az ökoiskola hálózat változásai
Horváth Dániel előadása. A program és összefoglalók itt olvasható.
X. Országos Neveléstudományi Konferencia| 2010. november 4-6.

Kszi Akták Apáczai Napok a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán
Horváth Dániel az ökoiskolákban megjelenő környezettudatos értékekről tartott előadást a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának szervezésében megrendezésre kerülő Apáczai Napokon.
Az előadás anyagát itt tekinthetik meg. MTA KSZI| 2010. október

Kszi Akták Magyarország és a szomszédos országok publikációs és idézettségi mutatószámai nemzetközi összehasonlításban a National Science Indicators (Thomson-Reuters) és a SCImago (Elsevier) adatbázisok alapján
Schubert András és Vasas Lívia tanulmánya
Magyar Tudomány| 2010. július

Kszi Akták Tudományos nacionalizmus: a természet történeti megközelítése a 19. század Magyarországán
Palló Gábor tanulmánya
Magyar Tudomány| 2010. április

Kszi Akták Mapping of science journals based on h-similarity
Schubert András és Soós Sándor cikke februárban megjelent a Scientometrics online változatában. A pre-print változat itt olvasható.
Scientometrics| 2010. február 11.

Kszi Akták A method supporting the scientometric use of the bibliographic data sources of HAS
Soós Sándor írása
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás| 2010. 57. évf.

Kszi Akták A rangsorok a közbeszédben
A felsőoktatási rangsorok megjelenése a hazai médiában és a felsőoktatási intézmények kommunikációjában.
Felsőoktatási Műhely| 2009.IV

Kszi Akták PhD-fokozattal rendelkező fiatal biológusok életpályája - munkahelyek és karriertervek
Horváth Dániel írása a Vendégoldal rovatban.
Felsőoktatási Műhely| 2009.III

Kszi Akták Elindult a KSZI Infotár
Az MTA KSZI gondozásában elindult a KSZI Infotár, az MTA Kutatásszervezési Intézetének K+F információszolgáltató portálja. Fő célkitűzése, hogy korszerű és naprakész módon, a felhasználó igényei szerint adjon tájékoztatást a hazai kutatás-fejlesztés helyzetéről, tendenciáiról, nemzetközi pozíciójáról.
MTA KSZI Infotár| 2010. január 14.

Kszi Akták Tudományos fokozattal rendelkező fiatal biológusok munkahelyi orientációja
A kutatói életpályát vizsgáló nemzetközi kutatások legfontosabb tényei. Az előtanulmány itt olvasható.
Közgazdasági Szemle| 2010. január

Kszi Akták Fiatal biológus doktoráltak életpályája a fokozatszerzésig
A Neveléstudományi Egyesület "Oktatás, nevelés, élethossziglani tanulás" címmel általános jellegű, magyar nyelvű konferenciát szervezett 2010. január 15-én Székesfehérváron, a Kodolányi János Főiskolán. Az eseményen részt vett Horváth Dániel, az MTA KSZI munkatársa is, aki a fiatal biológusok életpályájáról tartott előadást.
MTA KSZI| 2010. január 15.

Kszi Akták Pedagógusképzés mesterfokon
Fókuszban a pedagógusképzés címmel már kapható a Felsőoktatási Műhely. A negyedévente megjelenő szakmai folyóirat a közel két évtizede tartó magyar felsőoktatás átalakulási folyamata túlélési stratégiáját vizsgálja. Mostanára az eredmények számbavétele van soron, így a lap azokból a kérdéskörökből vizsgált néhányat, ahol van mit veszíteni, vagyis, ahol érdemi és előremutató változások történtek. Munkatársaink - Pálinkó Éva, és Horváth Dániel - biológus hallgatók körében végzett felmérései sokirányú információt kínálnak minderről a döntéshozóknak és érdeklődőknek egyaránt.
Felsőoktatási Műhely| 2009.I.

Kszi Akták Az evolúcióelmélet atyja
A Darwin-év jegyében szervezett előadássorozaton a filozófiától a tudománytörténeten át az evolúcióbiológiáig és a genetikáig számos tudományterület képviselője, többek közt Palló Gábor is beszélt Darwin eszméinek hatásairól.
MTA.hu| 2009. december 4.

Kszi Akták Darwin magyarországi fogadtatása
Palló Gábor előadása az MTA Székházában
MTA.hu| 2009. október 29.

Kszi Akták The Project Consortium
Soós Sándor, az MTA KSZI munkatársa is részt vesz a dinamikus hálózatok viselkedésével/modellezésével foglalkozó FP7-es programban
dynanets.org| 2009.

Kszi Akták 28th Annual Conference of European Society of the History of Human Sciences (ESHHS)
Soós Sándor előadása az ESHHS 2009 konferencián
Magyar Pszichológiai Szemle: Tendencies in the Core Journal of Hungarian Psychology (An Exploratory Study)| 2009.07.21-25.

Kszi Akták Symmetry Festival 2009
Idén is megrendezésre kerül a Symmetry Festival az NKTH támogatásával
www.symmetry.hu| 2009. július 31 - augusztus 4.

Kszi Akták Darwin utazása Magyarországon
Palló Gábor írása
Magyar Tudomány| 2009. június

Kszi Akták Kreativitás és Innováció Interakciók és Határátlépések a Művészetben és Tudományban
Darvas György (Symmetrion) a Simmetry: Culture and Science című nemzetközi folyóirat bemutatója
Pécs - Ars Geometrica 2009| 2009. június 18-21

Kszi Akták Fiatal kutatók az MTA köztestületében
Tolnai Márton - Mosoniné Fried Judit - Soós Sándor írása
Magyar Tudomány| 2009. március

Kszi Akták A fiatal kutatók tevékenységének erőtere: a magyar tudományrendszer vázlata
Palló Gábor tanulmánya
Magyar Tudomány| 2009. február

Kszi Akták Tudománymetrikusaink a tudomány élvonalában
A Hirsch-index együtthivatkozási térképe a Sciencewatch oldalán
Sciencewatch.com| 2008. december

Kszi Akták Kutatás és fejlesztés a közszférában
A cikk bemutatja a vitákat kiváltó főbb tényezőket, valamint azokat a kormányzati lépéseket, amelyek révén jelentősen megváltozott az érintett intézetek profilja és működési módja
Közgazdasági Szemle| 2008. január

Kszi Akták Tudománymetriáról korszerű felfogásban
Kollégánk, Soós Sándor cikke az Innotéka Magazin 2012 októberi számában.
Innotéka Magazin| 2012. október

Kszi Akták A klinikainak nevezett kutatások szakirodalmának szerkezete és irányai, 1991-2010
Schubert András és Somogyi Anikó előadása az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára és a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége szervezésében megrendezett INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA konferencián.
INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA konferencia| 2012. szeptember 26-28.

Kszi Akták Az egészségnevelés lehetőségei a Magyarországi Ökoiskola Hálózatban
Horváth Dániel előadása a Selye János Egyetem nemzetközi tudományos konferenciáján
Selye János Egyetem| 2012. szeptember 13-14.

Kszi Akták Tudományos fokozattal rendelkezők életpálya-vizsgálata. Fókuszban a mobilitás
Mosoniné Fried Judit és Horváth Dániel írása
Magyar Tudomány| 2012. augusztus

Kszi Akták A szakterületi különbségek jelentősége a tudománymetriai elemzésekben
Schubert András előadása a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában.
SE Doktori Iskola| 2012.06.29.

Kszi Akták Mintázatok szimmetriái
Darvas György kutató is előadást tart a Kutatók éjszakája rendezvényen
Kutatók éjszakája| 2011.09.23.

Kszi Akták Képletes beszéd
Kicsit klarinéthanggal, kicsit Darwinnal, kicsit sporttal és kicsit Szöszmösszel átszőtt "Képletes beszéd". Mécs Anna beszélgetett Schubert Andrással és Soós Sándorral. A beszélgetés itt meghallgatható.
Radio Q 99.5| 2011. április 29.

Kszi Akták A Partvonal Kiadó gondozásában megjelent Szöszmösz kardigán és barátai című meseregény
Gócza Anita Schubert Andrással beszélgetett a Kultúrkörben. Az interjú itt hallgatható meg (07:07perctől)
Kossuth Rádió Online| 2011. február 3.

Kszi Akták Szöszmösz kardigán és barátai
Schubert András, a neves tudós meseregénye gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek.
Ilovebox.hu| 2010. december

Kszi Akták Kihívás
Soós Sándor a tudománymetriáról, és Kínáról
Kossuth Rádió Online| 2010. szeptember 28.

Kszi Akták Kis esti szimmetria: miért szép ami szimmetrikus?
Darvas György kutató előadása a Kutatók éjszakája rendezvényen
Kutatók éjszakája| 2010. szeptember 24.

Kszi Akták A továbbtanulás népszerűsége és a média
Horváth Dániel előadása a Jelentkezési és felvételi tendenciák az elmúlt 10 év tükrében című műhelykonferencián.
Felvi.hu| 2010. 06.17.

Kszi Akták Újszerű eszközök a tudomány- és technológiapolitika szolgálatában: a KSZI Infotár és a TEXTREND
Az MTA KSZI és a TEXTREND konzorcium munkatársai 2010. május 18-án közös bemutatót tartottak a sajtó részvételével. A sajtóanyag (Infotár; Textrend) és a leaflet (Infotár; Textrend) egy kattintással elérhető. Az Index tudósítása az eseményről itt olvasható.
MTA KSZI| 2010. 05.18.

Kszi Akták Az igényes laikus
A laicitás dicsérete és veszélye

KSZI publikációk a Népszabadság-cikk hátterében.
Népszabadság.hu || 2010. 01.25.

Kszi Akták Kossuth Rádió Közelről című magazinműsor
Interjú Horváth Dániel szociológussal a magyarországi bevásárlóközpontokról (az interjú 39:08 perctől hallható)
Kossuth Rádió Online| 2009. november 9.

Kszi Akták A politika
Interjú Palló Gáborral a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában (08:09 perctől)
Klubrádió| 2009.10.09.

Kszi Akták Hétköznapi tudomány
A Nobel-díj magyar szemmel. Hány díjazottunk van? Ilyenkor ki a magyar? Interjú Palló Gáborral.
Kossuth Rádió Online| 2009. október 8.

Kszi Akták Őssejt-terápia: egyelőre csodaszámba megy a gyógyulás
Az őssejt-beavatkozások kapcsán az MTA KSZI adatszolgáltatására hivatkozott a Kossuth Rádió
Kossuth Rádió Online| 2009.08.13.

Kszi Akták Szimmetria minden mennyiségben
A szimmetriával, illetve annak hiányával, sérülésével foglalkozó tudósok és művészek találkoznak e héttől a budapesti Szimmetria Fesztiválon, amelyen a víz asszimmetriája különös jelentőséget kap.
Népszabadság.hu || 2009.07.28.

Kszi Akták A bajok eredete
Soós Sándor Darwin eszméiről
HVG.hu| 2009/7.

Kszi Akták Akadémikusok tiszteletdíja: szovjet modell vagy magyar hagyomány?
Interjú Palló Gáborral
Népszabadság.hu || 2009.06.07.

Kszi Akták Teller Ede arcai
Interjú Palló Gábor tudománytörténésszel, Teller Ede ellentmondásos megítéléséről
Origo.hu| 2008.02.06.

Kszi Akták Egyetemi rangsorok
Interjú Schubert Andrással
168 Óra.hu| 2008.02.25.

Kszi Akták A magyar tudós-zsenik
Palló Gábor előadása a Mindentudás Egyetemén
Mindentudás.hu| 2003.09.15.