Hírek, események

«
»

Projektek

IMPACT-EV

Az IMPACT-EV projekt fő célkitűzése a humán- és társadalomtudományi kutatások különböző hatásaira vonatkozó tartós ellenőrzési és értékelési rendszer kidolgozása. A projekt a különböző hatások közül nem csupán a tudományos impaktok értékeléséhez kíván mutatókat és szabványokat kidolgozni, hanem azok politikai és társadalmi hatásainak értékeléséhez is.

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben.

KÜLÖNBSÉGEK ÉS EGYENLŐTLENSÉGEK A MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK, A SZEMÉLYES KAPCSOLATHÁLÓK ÉS A MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA TEKINTETÉBEN. Az OTKA által támogatott kutatási projekt célja, hogy részletes és átfogó képet kapjon a magyarországi tudományos életpályákról, az egyenlőtlenségekről és a munkaerő-piaci lehetőségekről kvalitatív és kvantitatív eszközök vegyes segítségével.
A konzorcium tagjaként a MTA KIK TTO az akadémiai életpálya tudománymetriai-kvantitatív elemzését és modellezését végzi. Fő célkitűzése, hogy feltárja a magyar PhD fokozattal rendelkezők tudományos életpálya útjának makro-szintű jellegzetességeit, különböző társadalmi és életpálya-tényezőket figyelembe véve (szakterület, társadalmi nemek, életkor, intézményi és személyes körülmények, stb.), nagyléptékű tudományos metaadatok kutatásának és elemzésének segítségével.

MTA Életpálya Monitor

Az MTA Életpálya Monitor kutatási projekt célja, hogy átfogó képet nyújtson a Lendület Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, a Posztdoktori Kutatói Program és a fiatal kutatói program által érintett kutatók pályaívének alakulásáról, illetve feltérképezze a kutatástámogató programok életpályára és a kutatói közösségre gyakorolt hatását. A kutatás első fázisában a Lendület Program nyertesein keresztül vizsgáljuk meg e kiemelt kutatástámogatási program átfogó hatását.

Az MTA Életpálya Monitor projekt első eredményei a Lendület Napon kerültek bemutatásra. Az esemény beszámolója itt olvasható (a projekt eredményeiről a beszámoló második felében olvashatnak): http://mta.hu/mta_hirei/a-program-amely-felrazta-a-magyar-tudomanyt-megujulhat-a-hat-eves-lendulet-135824/

PEERE COST Action

A PEERE COST Action keretében az együttműködő partnerek (hazai résztvevők: TTO, RECENS Lendület kutatócsoport) hálózatelemzési és szimulációs modellek segítségével törekszenek a tudomány mozgatóerejét jelentő, a tudományos közösség önkéntes munkáján alapuló névtelen és anonim bírálati rendszer („peer review”) hatékonyságának és működésének elemzésére, alapvető mechanizmusainak vizsgálatára, valamint a jelen rendszer hiányosságait kiküszöbölő előremutató gyakorlati javaslatok kidolgozására.

KNOWeSCAPE COST Action

Az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának részvételével zajló KNOWeSCAPE COST Action keretében a TTO munkatársai a hálózatelemzés módszertani keretébe ágyazott tudás- és tudománytérképezés szakértőiként vesznek részt, ill. folytatnak kutatást a programban.

SISOB

A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály módszertani fejlesztéssel vesz részt az EU Hetedik Keretprogramja (FP7) által támogatott, 2011. január 1-től induló hároméves projektben.

MTMT2 Projekt

A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály feladatköre az MTMT2 Projektben: a Magyar Tudományos Művek Tárának kutatásértékelésre való felkészítése és ilyen célú hasznosítása.

Jelentések

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői 2015-2017

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2016

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2015

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2014

A hazai FOI-k és az MTA teljesítménye a makrodiszciplínák nemzetközi rendszerében, 2010-2014.

Az MTA nemzetközileg látható tudományos teljesítménye 2012-2013.

Az MTA kutatóintézet-hálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2012-es évben

Az MTA kutatóhálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2011-es évben