Hírek, események

«
»

Projektek

COVID: Tudástérkép és Tudásbázis Portál

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szakmai és tudományos információmennyiség hétről hétre növekszik, de a felhasználható tudás jelentős része látens és fragmentált, ami alapvető információkezelési kihívások elé állítja a szakmai közösséget. A portál célja a COVID-19 járványhoz kapcsolódó multidiszciplináris tudásbázis szisztematikus feltérképezése és strukturálása, valamint ezen globális tudásvagyon belső szerveződésének feltárása.

MTA Életpálya Monitor

Az MTA Életpálya Monitor kutatási projekt célja, hogy átfogó képet nyújtson a Lendület Program, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, a Posztdoktori Kutatói Program és a fiatal kutatói program által érintett kutatók pályaívének alakulásáról, illetve feltérképezze a kutatástámogató programok életpályára és a kutatói közösségre gyakorolt hatását.

IMPACT-EV

Az IMPACT-EV projekt fő célkitűzése a humán- és társadalomtudományi kutatások különböző hatásaira vonatkozó tartós ellenőrzési és értékelési rendszer kidolgozása. A projekt a különböző hatások közül nem csupán a tudományos impaktok értékeléséhez kíván mutatókat és szabványokat kidolgozni, hanem azok politikai és társadalmi hatásainak értékeléséhez is.

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben.

KÜLÖNBSÉGEK ÉS EGYENLŐTLENSÉGEK A MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK, A SZEMÉLYES KAPCSOLATHÁLÓK ÉS A MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA TEKINTETÉBEN. Az OTKA által támogatott kutatási projekt célja, hogy részletes és átfogó képet kapjon a magyarországi tudományos életpályákról, az egyenlőtlenségekről és a munkaerő-piaci lehetőségekről kvalitatív és kvantitatív eszközök vegyes segítségével.
A konzorcium tagjaként a MTA KIK TTO az akadémiai életpálya tudománymetriai-kvantitatív elemzését és modellezését végzi. Fő célkitűzése, hogy feltárja a magyar PhD fokozattal rendelkezők tudományos életpálya útjának makro-szintű jellegzetességeit, különböző társadalmi és életpálya-tényezőket figyelembe véve (szakterület, társadalmi nemek, életkor, intézményi és személyes körülmények, stb.), nagyléptékű tudományos metaadatok kutatásának és elemzésének segítségével.

PEERE COST Action

A PEERE COST Action keretében az együttműködő partnerek (hazai résztvevők: TTO, RECENS Lendület kutatócsoport) hálózatelemzési és szimulációs modellek segítségével törekszenek a tudomány mozgatóerejét jelentő, a tudományos közösség önkéntes munkáján alapuló névtelen és anonim bírálati rendszer („peer review”) hatékonyságának és működésének elemzésére, alapvető mechanizmusainak vizsgálatára, valamint a jelen rendszer hiányosságait kiküszöbölő előremutató gyakorlati javaslatok kidolgozására.

KNOWeSCAPE COST Action

Az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának részvételével zajló KNOWeSCAPE COST Action keretében a TTO munkatársai a hálózatelemzés módszertani keretébe ágyazott tudás- és tudománytérképezés szakértőiként vesznek részt, ill. folytatnak kutatást a programban.

SISOB

A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály módszertani fejlesztéssel vesz részt az EU Hetedik Keretprogramja (FP7) által támogatott, 2011. január 1-től induló hároméves projektben.

MTMT2 Projekt

A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály feladatköre az MTMT2 Projektben: a Magyar Tudományos Művek Tárának kutatásértékelésre való felkészítése és ilyen célú hasznosítása.

Jelentések

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői 2015-2017

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2016

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2015

Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői - 2014

A hazai FOI-k és az MTA teljesítménye a makrodiszciplínák nemzetközi rendszerében, 2010-2014.

Az MTA nemzetközileg látható tudományos teljesítménye 2012-2013.

Az MTA kutatóintézet-hálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2012-es évben

Az MTA kutatóhálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2011-es évben